24h galerii
Kunstiteadlikkuse Keskus
tagasi avalehele
 
ARHIIV eelmised isiksused
 

Isiksus Loit Jõekalda ja KUNSTIKESKUS.EE 12 küsimust

Selles rubriigis küsitleme oma näo ja väljakujunenud iseloomuga Eesti kunstnikke ning katsume leida lõuendi, kipsi või monitori tagant üles lihast ja luust inimese.

 
Vaata pilte Loit Jõekalda (s. 1951) teostest
 

Kes sa selline oled?
Vabakutseline kunstnik.

Kuidas sind ära tunda, kui tänaval vastu tuled?
Tulen, et minna. Kui vastu, siis on tunda, ja teinekord tundmatagi, tuult.

Kuidas sai sinust kunstnik?
Juhuste kiuste.

Millega sa veel oled tegelenud ja tegeled?
Laevaremont, hulkurlus, maa- ja ilmaparandus, transsport, teatridekoratsioon, graafika restaureerimine, graafikameistri töö, kujundamine, muinastaide dokumenteerimine, rahvusvahelise graafikakonverentsi Impact 5 ja paljude grupinäituste korraldamine, graafikaühenduse töö juhatamine jmt. Rahvusvahelise joonistustenäituse "Improvisatsioon" korraldamise järel on tahtmine alustada Tallinnas järjepidevalt toimuvate joonistustriennaalidega.

Kuidas näeb välja sinu tavaline tööpäev?
Tavalised päevad on erinevad, aegajalt venivad tööpäevad arvuti vahendusel ööpäevadeks.


Loit Jõekalda
Foto: Marge Monko
 

Ülevaade sinu näitustest ja muudest loomingulistest tegudest
80. aastatel osalesin noortenäitustel, ka plakati-, foto-, graafika- jmt. ülevaatenäitustel, 90ndatest alates personaalsed esinemised ja osavõtt rahvusvahelistest näitustest. Lisaks fotomenetlusega graafikatehnikate kasutamisele on hulk töid valminud ka frotaazhitehnikas, mis võimaldab teha tõmmiseid erinevates paikades säilinud jälgedest - olen dokumenteerinud valitud hetki ajast.

Mida pead oma suurimaks saavutuseks?
Kõik on omavahel seotud ja raske on üht teisest suuremaks hinnata. Mõistame kõike erinevalt, kuni nähtuste kokkuleppeliste nimetusteni. Saavutus võib eeldada eelistatud eesmärki, tegevust millegi nimel. Kas otsida tegutsemise põhjust või loota alateadvuse juhtimisele? Saavutused sõltuvad saatusest ja ilmselt ka vastupidi. Kahtlemata on eesmärgid seotud perega, abikaasa ja lastega. Tahaks loota, et mõnel loomingulise tegevusega seotud perioodil ei peaks teistele üleliia kannatusi põhjustama.

Muuseas võiks ju mainida kuraatoripreemiat Kaliningrad-Königsbergi biennaalilt, Galerii G ja Tempera preemiat graafikanäituste korraldamise eest, peapreemiat "Now art, now future" graafikabiennaalilt Leedus "Kiviaja graafika" näituse eest. Mõõtmetelt suureks võib nimetada ka Impacti graafikakonveventsi või isegi kivilabürinti Viinistus. Lõplikku pole, kõik on igaveses muutumises, hetk ja igavik. Teostan improvisatsioone liival visuaalsete helidena.

Mis sulle su enda juures kõige rohkem meeldib / ei meeldi?
Paratamatu kulgemine silmapiiril ja seni veel tasakaalus püsides.

Kui meenub, peame leppima paratamatusega ja tunnistama end kogu oma ebatäiuslikkuse juures ka egoistlikuks ja subjektiivseks. Kas riskida unikaalsusega või taotleda tähelepanu publiku ootustega arvestades? Paraku kaob mõnikord jõud ja võidab laiskus, teinekord ületan takistusi märkamatult, valimata, kas parem pool ees või pahem.

Sinu lemmikkunstnik, -teos
Aegade muutudes on olnud erinevaid lemmikteoseid ja -kunstnikke, ei tahaks kedagi nimetada. Teosed, mis on valmis ja elavad oma elu, tekitavad assotsiatsioone kujutelmadega, millest selle looja ehk ei mõelnud või mida oskuslikult varjanud on.

Lemmiku mõiste seostub mu ettekujutuses millegi kaugel oleva, lõpuni mõistetamatu, täiusliku ja ületamatuga - see tähendab enamasti ka liialdust. Kuid aja jooksul võib hinnang muutuda, kas oma skaalanihke tulemusena või valmistab pettumuse kujutluspildist erinev kogemus.

Kindlasti on mõni eeskuju mõjutanud mind teistest enam, ehk jäänud ka varjatult saatma. Muidugi hindan ma kunstnikke, kelle teostes ei leia midagi võltsi. Teoseid, mis tunduvad olevat loodud siiralt ja veenvalt, põhjendatud nii oma sisu ja vormi kui ka teostuse poolest. Ning tahaks loota, et mulle olulised teemad ka teisi võiksid mõjutada - nii muuta suhtumist käsiteldavasse kui aidata mõista kunsti vahendite kaudu väljendatud sõnumite vajalikkust. Oluline on leida tasakaal vabaduse ja piirangute vahel, raami sisse jääva ja sellest väljuva, ümbritseva peegeldusega.

Keskkond või ka ühiskond vajab programmilisi teoseid - kord on need tellimused, teinekord võivad muutuda vastuvõetavaks ka vastandlikud nähtused.

Kuskohas ja mismoodi sa puhkad?
Taas mõistete tähenduse üle mõeldes tundub vahel puhkus ajaraiskamisena. Kahtlemata sõltub see olukorrast, puhata võib meeldiva tegevuse käigus või ka pärast väsitavat perioodi. Unustades mure ebaturvalise homse pärast, olles rahul olemasolevaga.

Mis sulle muret teeb ja mis rõõmu valmistab?
Küsimärkidega mõisted: Moraal, Ahvatlused, Eetika, Turvalisus, Piiratud võimalused... Kui ebakompetentsed hinnangud võtavad otsustes juhtiva rolli...

Kui ühekülgselt suunatud kultuuripoliitika tulemuseks on võõrandumine, võib ju loota, et millalgi tekib vajadus protsessi muuta. Loota mõistmisele, et kultuuripoliitikal on ka majanduse arengus oluline roll. Talume teenimatult ebaproportsionaalset tasakaalustamata riiklikku toetust, peame aga seejuures tunnistama ka endi piiratud aktiivsust olukorra parandamiseks. Tegelikult võlgneme me omapoolseid selgitusi ja peaksime ennetama üldistatud hinnanguid nii kunstnike kui ka teiste kultuurivaldkondade esindajate kohta.

Ja samas peame taas selgitama, et kultuur ei pruugi oma kõigis eksisteerimise vormides olla isemajandav ja sõltumatu. Et usaldus kultuuri ja seda esindavate institutsioonide vastu ei oleks seatud sõltuvusse võimalustest.

Hea seegi, et vanasti käed pikemad ja hanged kõrgemad olid. Ning rõõmustav on, et uuel põlvkonnal tiivad kandma hakkavad.

Millest kasvab kunst?
Usaldusest ja usust... Austus traditsioonide vastu peab olema tasakaalus uuendustega, loomulikku arengut takistavad vägivaldsed ambitsioonid. Nii kurnav kaitsepositsioon kui totaalne revolutsioon hävitavad valimatult väärtusi ja vahendeid. Ka uuteks arenguteks, uute teoste loomiseks on vaja usku järjepidevuse vajalikkusse. Teosed ei ole igavesed, kuid nad kannavad sõnumeid ühelt ajastult teisele. Kunst kasvab minevikust ja juhatab tulevikku.

 
Küsitud ja vastatud aastal 2009
 

Sula (serigraafia, 2001)

Must ja valge (frotaazh, 2003)
 
   

Läbipaistev (klaasipraod, 2005)

Vastu valgust
(metallilõige, 2006)

Mälestusi kiviajast
(tsüanotüüpia, puu, 2006)
 
   

Impact-5 kivilabürint Viinistus (2007)

Tabamus (tsüanotüüpia, puu, 2005)
 
 

Labürintide rajad (digitaaltrükk, 2008)
 
www.kunstikeskus.ee keskkonnas leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autorite ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalidega seotud õigused kuuluvad üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele.