Kaasaegse Kunsti Kokaraamat | Cookbook of Contemporary Art
idee
KAASAEGSE KUNSTI KOKARAAMAT
Vaimutoitu igale kunstimaitsele!

Meie igapäevane elu on küllastatud erinevatest õpetussõnadest - kuidas kasutada kruvikeerajat ja kuidas avada kommipaberit, kuidas võita sõpru või tõmmata kedagi lohku, millise autoga sõita ja mida põske pista. Mõned neist soovitustest on tõepoolest vajalikud kasutusjuhendid, teistega suunatakse meid pigem omaks võtma uusi väärtusi ja brände, saama kellekski teiseks - ja muidugi senisest rohkem raha kulutama...

Ent kuidas teha kunsti üks-kaks-kolm? Kust leida selleks sobivaid retsepte - ja kas kunsti üldse saab teha nõuannete järgi? Jah, muidugi - kui uskuda raamatupoodides leiduvaid kunstialase "eneseabi" väljaandeid, mis lubavad õpetada iga soovija mõne tunniga lillekimpu maalima või hobust joonistama. (Enese)irooniliselt on etteantud juhtnööride järgi kunsti loomise võimalikkust analüüsinud erinevaid suundumusi esindavad professionaalsed kunstnikud - meenutagem kasvõi popkunstnike nummerdatud pindadega värvi-ise-maale.


© Vano Allsalu. Eesti leib ja saksa leib (2004)

20. sajandi kunsti üks suurkujusid Joseph Beuys on manifesteerinud, et "igaüks on kunstnik". Eesti kunstnik Toomas Vint on aastal 1997 öelnud: "Tänastes kunstikõnelustes püütakse ära unustada, et Beuysi lause "Igaüks on kunstnik" osutab sellele, et iga inimene peab olema loov igas eluvaldkonnas, aga mitte kunstnik kunstimaailmas. Vahe on oluline." Lisagem siinkohal, et ka kõige täielikuma loomevabaduse realiseerimiseks kõige rajumate uute kunstivormide kaudu on vaja teadmisi, oskusi ja vahendeid - teatud "pagasit" juba olnust.

Ning igasugune õpetamine, sealhulgas kunsti õpetamine kätkebki paratamatult endas ka varasemate vormide, mudelite, skeemide ja mustrite - omamoodi näidiste - rakendamist. Küllap kõige selgemini tuleb see esile kokanduses retseptide loomise ja kasutamise kaudu. Ent kas hoolikalt ja tähelepanelikult meisterkoka retsepti järgi toitu valmistades saavutatakse meisterkoka tase ja tulemus? Kui mitte, siis mis on see puudujääv element - ja kuidas selleni jõuda? Mis on see tabamatu miski, mis teeb kunstist kunsti - ja võib teha mistahes tegevusest kunsti?

Sally Stuudio on alates aastast 1991 õpetanud kunsti lastele ja noortele, samuti kunstihuvilistele täiskasvanutele. Üheks eesmärgiks on seejuures olnud barjääride lammutamine "lastekunsti" ja "päriskunsti" vahel - inimeste suunamine neis peituvate loominguliste mõtete, tungide ja võimete juurde. Seejuures on võtmesõnaks iga kunstitegija - olgu suure või väikese - isikupära tunnustamine. Ent lisaks vabale eneseväljendusele on rahuldustpakkuva loomingulise tegevuse eelduseks ka arusaamine kunstist - eriti kaasaegses kunstis ja kunstimaailmas toimuvast. Taolise kunstiteadlikkuse kujundamiseks näib olevat parim teoreetilise ja praktilise ühendamine - isikliku kogemuse ja loomisrõõmu pinnal kinnistuvad hästi ka mõistusega haaratavad kunstitarkused.

Nii on Sally Stuudio seadnud üheks oma tegevuse eesmärgiks professionaalse kunsti ja eelprofessionaalse kunstihariduse lähendamise Eestis - ning vastava diskussiooni elavdamise laiemaltki. Oluliseks teetähiseks selles protsessis saab olema rahvusvahelise Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaali EKSPERIMENTA! korraldamine Tallinnas aastal 2011. Juba triennaali ettevalmistaval perioodil tahame algatada arutelusid kunstihariduse ees seisvate väljakutsete, uute õpetamisviiside ning kunsti ja kunsti õpetamise lõimimise üle. Muuhulgas kavandame Kaasaegse Kunsti Kokaraamatu (Cookbook of Contemporary Art) loomist.

Kokaraamatu autoriteks saavad olema erinevaid paradigmasid, diskursusi ja hoovusi esindavad kunstnikud, kes vormivad kokanduse eeskujul oma loomingulised põhimõtted, ideed ja nõuanded "kunstiretseptideks". Tegemist on formaadiga, mis ühest küljest pakub kunstiõppuritele lihtsustatud ja kontsentreeritud kujul juhiseid erinevate aktuaalsete kunstivormide, -ilmingute ja -tehnikate katsetamiseks ja tundmaõppimiseks - ning teisest küljest elavdab erialast arutelu kunsti õpetamise võimaluste, meetodite ja väljakutsete üle kaasaegses kunstis - siin ja praegu.

Kaasaegse Kunsti Kokaraamat on arenev ja täienev projekt, mis avaldatakse esialgu veebis www.kunstikeskus.ee/kokaraamat, tulevikus loodetavasti ka trükisena. Meie eesmärk on panna kokku isuäratav ja heas mõttes rahvalik kunstikokaraamat. Seega - kui oled kunstnik ja tunned, et tahaksid jagada oma loomingulise köögi saladusi ka teistega, võta ühendust! Kui oled kunstihuviline, anna aga teada, millise kunsti tegemise järele tunned kõige suuremat isu - ehk saame aidata sind sobiva retseptiga...

Vano Allsalu
Kaasaegse Kunsti Kokaraamatu kuraator
vano[at]kunstikeskus.ee

 
Kaasaegse Kunsti Kokaraamatu valmimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
 
www.kunstikeskus.ee keskkonnas leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autorite ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalidega seotud õigused kuuluvad üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele.